Współpracujemy

Chrześcijański Punkt Poradnictwa – ICHTHYS we Wrocławiu współpracuje z:

  • Chrześcijańską Fundacją DE’IGNIS Polska
  • Wrocławskim oddziałem Teen Challenge Polska – organizacją zajmującą się pomocą ludziom z problemami uzależnień
  • Kościołem Zielonoświątkowym Antiochia we Wrocławiu
  • Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich