Pracownicy – osoby świadczące pomoc w zakresie poradnictwa

Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za punkt wrocławski, jest Ireneusz Bilski – dyplomowany doradca poradnictwa (counsellingu) psychologicznego, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie i duszpasterstwie małżeńskim oraz rodzinnym.

W jego pracy aktywnie pomaga mu żona – Kinga Bilska, która przebyła dwuletnie szkolenie z zakresu poradnictwa psychologicznego zorganizowanym przez DE’IGNIS Polska przy współpracy z DE’IGNIS Niemcy. Wychowując trójkę dzieci oraz pracując razem z mężem, zdobyła cenne, wieloletnie doświadczenie w budowaniu relacji rodzinnych, jak też duszpasterstwie małżeńskim i rodzinnym.