Kim jesteśmy – informacje o ICHTHYS

Chrześcijańskie Punkty Poradnictwa – ICHTHYS, to ogólnopolski, ponaddenominacyjny projekt społeczny, mający na celu szerzenie zdrowia psychicznego, w który zaangażowane są osoby indywidualne, prywatne poradnie pomocowo-terapeutyczne, organizacje pozarządowe, oraz lokalne kościoły. Merytorycznie i dydaktycznie, to przedsięwzięcie jest wspierane przez Chrześcijańską Fundację DE’IGNIS Polska – organizację zajmującą się zdrowiem psychicznym.

Chrześcijański Punkt Poradnictwa – ICHTHYS we Wrocławiu, jako część wyżej wspomnianego projektu, jest prowadzony we współpracy ze Zborem Antiochia Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu oraz w oparciu o jego osobowość prawną.